English 41668.com金沙 微官网 5wkcom金沙登入

效劳热线:0411-85570057 0411-85570337

手机版金沙娱乐57网站
www.9159.com

行业资讯

董事长参与SKF集团哥德堡全球供应商大会

     2011年3代25常日董事长参与SKF集团哥德堡全球供应商大会,并被SKF集团授与“亚洲最好供应商”。

1363836719.jpg

1363836753.jpg

41668.com金沙
41668.com金沙

信息通告

www.9159.com